نام زیرپورتال :چهار محال بختیاری
سه شنبه 18 بهمن 1390 ________________تمرکز و تلفیق حسابها_______________
تمرکز و تلفیق حسابها
 
دستگاه ارائه دهنده خدمت : وزارت امور اقتصاد ودارایی
 شرکت ارائه دهنده خدمت : اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان چهارمحال و بختیاری
 
تعریف خدمت : بررسی و رسیدگی به صورتحسابهای ماهانه و نهایی اعتبارات هزینه ای و تملک داراییهای سرمایه ای ارسالی از طرف دستگاههای اجرایی و پیگیریهایلازم جهت رفع موارد واخواهی احتمالی صورتحسابهای مذکور و ثبت حسابهای نهایی درسیستم تمرکز و تلفیق حسابها و تهیه گزارش عملکرد استان
 
سایر دستگاه های مرتبط در جهت انجام خدمت : دستگاههای اجرایی
 
قوانین و مقررات مرتبط با خدمت : دستورالعملها و بخشنامه های ارسالی از طرف وزارت امور اقتصادی ودارایی
 
زمان میانگین برای سرویس : مدت زمان ارائه خدمت بستگی به نوع صورتحساب ، حجم عملیات و همکاری دستگاه ارائه دهنده صورتحساب دارد
 هزینه هایمربوط به انجام خدمت : رایگان
 
مدارک مورد نیاز برای انجام خدمت : تاییدیه های دریافتی از خزانه ( تاییدیه دریافتی حقوق- سایر فصول - سپرده - خانه های سازمانی - درآمدی)- موافقتنامه ها- ابلاغ تخصیص ها - فرمهای ابلاغ اعتبار- گواهی موجودی حسابها - فرمهای عملکردی
 
نحوه دسترسی به خدمت
: مراجعه حضوری
 
      آدرس محل مراجعه : شهرکرد- بلوار طالقانی- مجتمع ادارات- اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان
تلفن: 32244008-038  

      آدرس وب سایت 
http://cb.mefa.ir

      پست الکترونیک:
daraee.shahrekord@chmail.ir
 
مراحل انجام کار

1-
وصول صورتحساب ماهانه و نهایی اعتبارات هزینه یا تملک داراییهای سرمایه ای دستگاههای اجرایی
2- ارجاع صورتحسابهای واصله به متصدی دفتر جهت ثبت و صدور اعلام
وصول
3- ثبت در رایانه جهت تهیه آمارهای مورد لزوم
4- تایید نامه اعلام وصول
صورتحساب توسط رئیس اداره تمرکز و تلفیق حسابها
5- ثبت و ارسال نامه اعلام وصول
صورتحساب به دستگاه اجرایی مربوط و دیوان محاسبات استان
6- ارجاع صورتحساب واصله به
کمک حسابرسان جهت بررسی مقدماتی
7- رسیدگی توسط حسابرسان به جهت حصول اطمینان از
حسابهای واصله از نظر رعایت دستورالعملها و بخشنامه های صادره
8- تهیه گزارش
واخواهی حسب نیاز
9- بایگانی صورتحسابهای رسیدگی و رفع واخواهی شده
10- ارسال یک
نسخه از صورتحساب نهایی به اداره کل تمرکز و تلفیق حسابها و روشهای حسابداری در وزارت امور اقتصادی و دارایی
11- انتقال اطلاعات صورتحسابهای نهایی به سیستم رایانه
ای اداره کل تمرکز و تلفیق در مرکز
12- تهیه و تنظیم گزارش عملکرد بودجه دستگاههای اجرایی استان
فايلها
فرم++صورت+خلاصه+اعتبارات+هزينه+اي+برحسب+فصول.doc 38/912 KB
فرم+تأئيديه+دريافتي+اعتبارات+جاري.doc 46/08 KB
فرم+تأئيديه+دريافتي+اعتبارات+عمراني.doc 44/544 KB
فرم+صورت+خلاصه+اعتبارات+عمراني+بر+حسب+فصول.doc 38/912 KB
فرم+وجوه+مصرف+نشده.doc 30/72 KB
مراحل+انجام+کار+واحد+تمرکز+و+تلفيق+حسابها.doc 102/912 KB
 
امتیاز دهی
 
 

کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^