نام زیرپورتال :چهار محال بختیاری
سه‌شنبه 3 ارديبهشت 1392 اعتبارات تملک سرمایه ای
اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای
 
دستگاه ارائه دهنده خدمت : وزارت اموراقتصاد و دارایی
 
شرکت ارائه دهنده خدمت : اداره کل امور اقتصادی  و دارایی استان چهارمحال و بختیاری 
تعریف خدمت : پرداخت به ذیحسابی دستگاه اجرایی و شهرداریها و کنترل پرداختها براساس اعتبار مصوب و تخصیص اعتبار
 
سایر دستگاه های مرتبط در جهت انجام خدمت : دستگاههای اجرایی و شهرداریها
 
قوانین و مقررات مرتبط با خدمت : قانون دیوان محاسبات، قانون بودجه و سایر قوانین و مقررات مالی و اداری و آیین نامه ها و بخشنامه های مرتبط
 
زمان میانگین برای سرویس : 5 دقیقه برای هرسند
 
هزینه های مربوط به انجام خدمت : رایگان
 
مدارک مورد نیاز برایانجام خدمت : موافقتنامه - تخصیص اعتبار - درخواست وجه - خلاصه دریافتی دستگاههای اجرایی و شهرداریها و فرم وجوه مصرف نشده عمرانی- سند پرداخت - تاییدیه پرداخت وگزارشهای تهیه شده
 
نحوه دسترسی به خدمت : مراجعه حضوری
 
آدرس محلمراجعه : شهرکرد –بلوار طالقانی-مجتمع ادارات –اداره کل امور اقتصادی و دارایی استانچهارمحال و بختیاری 
تلفن: 32244007-038 
آدرس وب سایتhttp://cb.mefa.ir  :
 
مراحل انجام کار: 
 -1 دریافت وجه از خزانه داری کل کشور
2- دریافت فرم موافقتنامه از استانداری ( معاونت
برنامه ریزی استانداری)
3- ثبت اعتبار مصوب از روی موافقتنامه به تفکیک طرح و منبع
اعتبار
4- دریافت فرم تخصیص اعتبار از استانداری ( معاونت برنامه ریزی استانداری)
 -5ابلاغ تخصیص اعتبار به دستگاههای اجرایی و شهرداریها
6- ثبت مبلغ تخصیص اعتبار
از روی فرم تخصیص به تفکیک طرح و منبع اعتباری
7- دریافت درخواست وجه از ذیحساب
دستگاه اجرایی و شهرداریها
8- تطبیق درخواست وجه با مبلغ اعتبار مصوب و تخصیص
اعتبار
9- ثبت مبلغ درخواست وجه در صورت وجود اعتبار مصوب و تخصیص اعتبار در
حسابهای معین
10- صدور سند پرداخت جهت صدور چک
11- صدور اعلامیه پرداخت بر اساس سند
پرداخت
12- تایید فرم خلاصه دریافتی دستگاههای اجرایی و شهرداریها بر اساس وجوه
پرداخت شده به انها توسط خزانه معین در پایان هر سال مالی
13- تائید فرم وجوه مصرف
نشده دستگاههای اجرایی و شهرداریها
14- انتقال وجوه مصرف نشده به حساب خزانه داری
کل
15- تهیه گزارشهای لازم برای استانداری ( معاونت برنامه ریزی استانداری) ، معاون
نظارت مالی و رئیس خزانه معین و رئیس و معاون قسمت خزانه
 
فايلها
فرم+درخواست+وجه.doc 82.944 KB
تملک داراييهاي سرمايه اي.doc 34.816 KB
 
امتیاز دهی
 
 

کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^