نام زیرپورتال :چهار محال بختیاری
دوشنبه 23 ارديبهشت 1392 انتقال درآمد عمومی استان به خزانه داری کل کشور
انتقال درآمد عمومی استان به خزانه داری کل
 
دستگاه ارائه دهنده خدمت : وزارت امور اقتصاد و دارایی                
   شرکت ارائه دهنده خدمت : اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان چهارمحال و بختیاری
تعریف خدمت : براساس ماده 10 قانون محاسبات عمومی، درآمد عمومی عبارتست از درآمد وزارتخانه ها و موسسات دولتی و مالیات و سود سهام شرکتهای دولتی و درآمد حاصل از انحصارات ومالکیت و سایر درآمدهایی که در بودجه تحت عنوان درآمد عمومی منظور میشود.
سایر دستگاه های مرتبط در جهت انجام خدمت:
قوانین و مقررات مرتبط با خدمت : اصل 53 قانون اساسی که بر طبق آن، کلیه دریافتهای دولت باید در حساب خزانه داری کل متمرکز شود.
زمان میانگین برای سرویس : یک ماه  
  
هزینه های مربوط به انجام خدمت : رایگان
زمان میانگین برای سرویس : یک ماه
مدارک مورد نیاز برای انجام خدمت : فرم شش درآمد و اصل فیش واریزی هر دستگاه
نحوه دسترسی به خدمت : مراجعه حضوری به خزانه معین استان
آدرس محل مراجعه : شهرکرد-بلوار طالقانی –مجتمع ادارات-اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان-خزانه
 
تلفن:038-32244007-8
 
آدرس وب سایت:  
http://cb.mefa.ir
مراحل انجام کار: 1-دریافت فرم شش درآمد و فیش واریزی مربوطه از دستگاههای اجرایی 2- کنترل فرم شش و ثبت درآمدهای وصولی از روی فرم شش 3- صدور سند و ارسال نامه به بانک مبنی بر انتقال درآمد از حسابهای درآمد دستگاهها به حساب تمرکز وجوه درآمد عمومی خزانه در طی ماه 4- کنترل فیشهای بانکی با سند صادر شده و موجودی دفتر 5- انتقال درآمد عمومی از حساب تمرکز وجوه درآمد عمومی خزانه به حسابهای خزانه داریکل در پایان هر ماه 6- صدور تاییدیه درآمد عمومی دستگاهها 7- ثبت و صدور سند درآمدعمومی ارسالی 8- تهیه گزارش درآمد عمومی استانی جهت ارائه آن به معاونت اقتصادی سازمان امور اقتصادی و دارایی فارس 9- تهیه گزارش درامد عمومی وصولی و ارسالی وحساب بانکها و صورت مغایرت بانکی جهت ارائه به واحد تنظیم حسابها
 
 
امتیاز دهی
 
 

کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^