نام زیرپورتال :چهار محال بختیاری
يكشنبه 22 ارديبهشت 1392 افتتاح حساب  
ارائه دهنده خدمت : اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان چهارمحال و بختیاری
نام خدمت : افتتاح حسابهای دولتی
نام خدمت : افتتاح حسابهای دولتی
تعریف خدمت : در این فرآیند ذیحساب دستگاه اجرایی درخواست افتتاح حساب خود را به همراه مدارک مورد نیاز به خزانه معین استان ارسال می کند که پس از طی مراحل ارجاع و ثبت در واحد افتتاح حساب مورد بررسی قرار می گیرد و در صورت عدم مغایرت ، نامه درخواست افتتاح حساب تهیه و برای بانک فرستاده می شود . بانک حساب مورد نظر را افتتاح کرده و نامه اعلام شماره حساب را برای خزانه معین ارسال می کند .سپس شماره حساب طی یک نامه به دستگاه اجرایی اعلام می شود.
سایر دستگاه های مرتبط در جهت انجام خدمت : کلیه دستگاههای اجرایی
قوانین و مقررات مرتبط با خدمت : 1-ماده 76 قانون محاسبات شماره 80070/ق 23 مورخ 21/6/66
زمان میانگین برای سرویس 20 دقیقه در اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان
 
 
هزینه های مربوط به انجام خدمت :
درخواست افتتاح حساب به بانک و دریافت پاسخ               
 
 
مدارک مورد نیاز برای انجام خدمت
1-تصویر حکم انتصاب رئیس دستگاه و در صورت لزوم معاون دستگاه
2-تصویر حکم انتصاب ذیحساب یا عامل ذیحساب
3- تصویر حکم حقوقی عامل ذیحساب مبنی بر رسمی بودن ایشان
4-استناد قانونی افتتاح حساب مورد نظر
نحوه دسترسی به خدمت : حضوری
آدرس محل مراجعه : شهرکرد-بلوار طالقانی-مجتمع ادارات-جنب فرمانداری-اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان  
تلفن : 03832254570              آدرس وب سایت http://cb.mefa.ir
سایر توضیحات:
مراحل انجام این فرآیند بصورت زیر است:
1. تنظیم نامه درخواست افتتاح حساب توسط ذیحساب دستگاه اجرایی و ارائه آن به همراه مدارک به خزانه معین
2. مراحل ارجاع و ثبت
3. بررسی نامه و مدارک توسط مسئول افتتاح حساب
4. تهیه نامه درخواست افتتاح حساب و ارسال آن برای بانک و دریافت پاسخ نامه در صورت عدم مغایرت مدارک
5. ارائه نامه اعلام افتتاح حساب به دستگاه اجرایی
 
 
امتیاز دهی
 
 

کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^