نام زیرپورتال :چهار محال بختیاری
سه شنبه 3 ارديبهشت 1392 ________________نظارت مالی_______________  
نظارت مالی و امور ذیحسابیها
 
دستگاه ارائه دهنده خدمت : وزارت امور اقتصادو دارایی
 
شرکت ارائه دهنده خدمت : اداره کل امور اقتصادی  و دارایی استان چهارمحال و بختیاری
 
تعریف خدمت : نظارت مالی ذیحسابیها
 
سایر دستگاه های مرتبط درجهت انجام خدمت : دستگاههای اجرایی دارای ذیحسابی
 
قوانین و مقررات مرتبط باخدمت : قوانین و مقررات مالی و اداری و آئین نامه ها و بخشنامه های مرتبط
 
زمان میانگین برای سرویس : یک ماه

 هزینه های مربوط به انجام خدمت : رایگان
 
مدارک مورد نیاز برای انجام خدمت : چک لیست نظارت مالی
 
نحوه دسترسی به خدمت : مراجعه حضوری
 
آدرس محل مراجعه :شهرکرد-بلوار طالقانی-مجتمع ادرات –اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان چهارمحال و بختیاری 
تلفن:32244007-038

 
آدرس وب سایت:
http://cb.mefa.ir 

پست الکترونیک:daraee.shahrekord@chmail.ir
 
مراحل انجام کار:
1-  
اعمال نظارت لازم بر نحوه انجام وظیفه ذیحسابان و معاونین ذیحساب در دستگاههای اجرایی بر اساس دستورالعملهای مربوطه و تسلیم گزارش نتایج حاصله به ریاست اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان
2- رسیدگی به موارد اختلاس ، سوء استفاده از وجوه و اموال
عمومی بر اساس اطلاعات واصله و یا اعلام مراجع ذیصلاح استان و همکاری با با مراجع صلاحیتدار از قبیل سازمان بازرسی کشور ، دادگاه ها و ... حسب مورد با دستور مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان
3- بررسی نارساییها و ناهماهنگی های مشهود در
امور ذیحسابیها و گزارش نتایج حاصله به مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان
4- در راستای اجرای مفاد ماده 97 قانون محاسبات عمومی کشور رسیدگی به صورتهای تحویل وتحول سوابق ذیحسابیها و گزارش نتایج حاصله به مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان
5- رسیدگی به پرونده های کسریها در رابطه با موجودیهای نقدی، اوراق بهادار و
اعلام تخلف به مراجع صالحه از طریق مدیرکل  امور اقتصادی و دارایی و پیگیری موضوع تا حصول نتیجه
6- پیگیری نتایج اقدامات دستگاههای اجرایی در مورد قرارها و
دادنامه های صادره از دیوان محاسبات
7- پیگیری مستمر در مورد تهیه شدن به موقع صورتهای تحویل و تحول ابواب جمعی ذیحسابیها با توجه به احکام و انتصابات صادره
فايلها
مراحل+انجام+کار+نظارت+مالي.doc 106/496 KB
نظارت مالي و امور ذيحسابيها.docx 12/471 KB
نمودار+گردش+کار+فرآيند++نظارت+بر+عملكرد+مالي+دستگاههاي+اجرائي+استان.doc 98/304 KB
 
امتیاز دهی
 
 

کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^