نام زیرپورتال :چهار محال بختیاری
شنبه 25 فروردين 1397 ________________خدمات اداره نظارت مالی_______________  **************************************************************************************************
مسئول ارایه خدمات اداره نظارت مالی: مسلم فروزنده ( رئیس اداره) شماره تماس:32244007  داخلی 232 و 233
**************************************************************************************************

شناسنامه خدمت حسابرسی نهادهای عمومی غیر دولتی در استان 
( این خدمت فرم ندارد)


شناسنامه خدمت نظارت مالی از طریق انتصاب ذیحسابان دستگاه های اجرایی در استان ( این خدمت فرم ندارد)شناسنامه خدمت رسیدگی و صدور مجوز پرداخت دیون بلامحل

   --->      دستور العمل و فرمهای مرتبط به دیون

شناسنامه خدمت بررسي درخواست دادن مهلت و يا تقسيط بدهي اشخاص به دستگاههاي اجراييدر استان چهارمحال و بختیاری ( این خدمت فرم ندارد)

شناسنامه  خدمت تعیین تکلیف علی الحساب و پیش پرداختهای سنواتی قافد (ویا ناقص) اسناد و مدارک
فايلها
نمودار+گردش+کار+فرآيند++نظارت+بر+عملكرد+مالي+دستگاههاي+اجرائي+استان.doc 98.304 KB
 
امتیاز دهی
 
 

کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^