نام زیرپورتال :چهار محال بختیاری
دوشنبه 23 ارديبهشت 1392 درآمد اختصاصی
درآمد اختصاصی
 
دستگاه ارائه دهنده خدمت : وزارت امور اقتصاد ودارایی
 
شرکت ارائه دهنده خدمت : اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان چهارمحال و بختیاری
 
تعریف خدمت : بررسی و رسیدگی به نامه های درخواست وجه در صورت داشتن اعتبار با اقدام به نامه جابجایی بانک و ارائه تاییدیه پرداخت و اعلام شماره بستانکاری به دستگاهها بابت خانه های سازمانی و تهیه حواله های مربوط به 8 درآمدثبتی شهرداریها
 
سایر دستگاه های مرتبط در جهت انجام خدمت : تمام دستگاههای اجرایی استان و شرکتهای دولتی
 
قوانین و مقررات مرتبط با خدمت : دستورالعملها و بخشنامه های ارسالی از طرف وزارت امور اقتصادی و داریی
 
زمان میانگین برای سرویس : در صورت تکمیل بودن مدارک و عدم وجود مشکل سخت افزاری و نرم افزاری سیستم بطور میانگین 5 دقیقه
 
هزینه های مربوط به انجام خدمت : رایگان
 
مدارک مورد نیاز برای انجام خدمت : فیش یا حواله های بانکی و نامه درخواست وجه دستگاه مربوطه -تاییدیه پرداخت - نامه جابجایی خزانه- نامه جابجایی بانک - فرم اعلام شماره بستانکاری به دستگاه
 
نحوه دسترسی به خدمت : مراجعه حضوری
 
آدرس محل مراجعه : شهرکرد-بلوار طالقانی –مجتمع ادارات-اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان-خزانه
 
تلفن:038-32244007-8
 
آدرس وب سایت:  
http://cb.mefa.ir
 
مراحل انجام کار:
1- اعلام
درخواست وجه از سوی دستگاههای اجرایی و شرکتهای دولتی همراه با فیش بستانکار و شناسایی نوع درخواست
2- کنترل فیش بستانکار با نامه درخواست وجه و صورتحساب بانکی
3-
تطبیق رعایت سقف اعتبار مصوب با درخواست وجه ارسالی توسط دستگاه اجرایی
4- صدور
برگ دریافت و پرداخت بر اساس درخواست وجه و ارسال سند به قسمت صدور چک
5- ارجاع
تاییدیه های پرداخت و نامه اعلام شماره بستانکاری به واحد دبیرخانه و ارجاع سند به قسمت بایگانی اسناد
6- تهیه و تنظیم ترازهای ماهیانه جهت ارائه به قسمت تنظیم حسابها
7- تهیه و تنظیم صورت مغایرتهای بانکی و ارائه به قسمت تنظیم حسابها
فايلها
نمودار+گردش+کار+فرآيند++درآمد++اختصاصي.doc 29.184 KB
فرم+اعلام+وصول+درآمد+شهرداري.doc 23.552 KB
فرم+اعلام+وصول+درآمد+خانه+هاي+سازماني.doc 23.04 KB
درآمد اختصاصي.docx 12.597 KB
 
امتیاز دهی
 
 

کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^