نام زیرپورتال :چهار محال بختیاری
يكشنبه 20 فروردين 1391 ____________________اموال و اوراق بهادار_____________________ راهنمای استفاده از نرم افزار سادا
بخشنامه استفاده از نرم افزار سادا

فرم های اموال غیر منقول (سادا) ملک


فرم های اموال غیر منقول (سادا) دفترچه ای

فرم های اموال غیر منقول (سادا) تک برگی

اسقاط خودرو
 
اداره اموال و اوراق بهادار و اتومبیل های دولتی
 

دستگاهارائه دهنده خدمت : وزارت امور اقتصاد و دارایی
 
شرکت ارائه دهنده خدمت : اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان چهارمحال و بختیاری 
تعریف خدمت : نظارت و رسیدگی به حساب اموال منقول و غیر منقول دستگاههای اجرایی استان و مجوز خرید و فروش اتومبیلهای دستگاههای فوق الذکر و واگذاری اوراق بهادار به ادارات کل آموزش و پرورش ، ثبت اسناد ، اداره کل امور مالیاتی و دادگستری می باشد.
 

سایر دستگاه های مرتبط در جهت انجام خدمت : دستگاههای اجرایی که از بودجه کشور استفاده میکنند.
 

قوانین و مقررات مرتبط با خدمت : قانون محاسبات عمومی - آیین نامه اموال دولتی و بخشنامه های صادره از اداره کل اموال دولتی وزارت امور اقتصادی ودارایی - دستورالعملهای اوراق بهادار
 

زمان میانگین برای سرویس : 10 تا 20دقیقه
 
هزینه های مربوط به انجام خدمت : رایگان
 

مدارک مورد نیاز برای انجام خدمت : درخواستهای دستگاههای اجرایی در خصوص صورتحسابهای اموال منقول - درخواستهای دستگاههای اجرایی در خصوص اسناد اموال غیر منقول - تقاضای مجوز خرید وفروش خودرو - تقاضای ذیحساب جهت اوراق بهادار
 

نحوه دسترسی به خدمت : مراجعه حضوری
 

 
آدرس محل مراجعه :شهرکرد-بلوار طالقانی-مجتمع ادرات –اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان چهارمحال و بختیاری 

تلفن:32244007-038

 
آدرس وب سایت
http://cb.mefa.ir
پست الکترونیک:daraee.shahrekord@chmail.ir
 
مراحل انجام کار:
1- دریافت صورتحسابهای رسیده و فرستاده اموال از دستگاههای اجرایی و
نظارت و رسیدگی بر آن و نهایتاً اعلام وصول و یا واخواهی آن
2- دریافت فهرست اموال
امانی موضوع ماده 110 قانون محاسبات عمومی کشور از دستگاه تحویل گیرنده و پیگیری لازم جهت اعاده آنها
3- دریافت فهرست اموال اسقاط و مازاد بر نیاز دستگاه های دولتی
استان و مجوز فروش یا واگذاری در اجرای ماده 112 و 107 قانون محاسبات عمومی کشور
 -4دریافت صورتجلسه تحویل و تحول بین امنای اموال و کنترل و رسیدگی آن
5- رسیدگی به
درخواست حذف اموال دستگاههای اجرایی دولت
6- نظارت دقیق به اجرای مواد 38 و 39 آیین
نامه اموال دولتی در خصوص اموالی که به هر علتی از بین می روند
7- دریافت فهرست و
مشخصات اموال غیر منقول دستگاه های اجرایی دولت در سطح استان و پیگیری لازم جهت اخذو ارسال اصل اسناد مالکیت به خزانه اسناد مالکیت دولت مطابق دستورالعمل ماده 123قانون محاسبات عمومی کشور
8- پیگیریهای لازم در موارد اصلاح اسناد مالکیت اموال غیر
منقول دولت طبق ماده 26 آیین نامه اموال دولتی 9- اعزام بازرس به ادارات و سازمانهای دولتی در اجرای ماده 106 قانون محاسبات عمومی کشور جهت بررسی اموال و موارد دیگر
10- درخواست و تحویل اوراق بهادار از اداره کل اوراق بهادار و توزیع بین
دستگاههای اجرایی ذیربط
11- کنترل و نظطارت بر توزیع اوراق بهادار دستگاههای اجرایی
و رسیدگی به دفاتر پرداخت اوراق بهادار و تهیه صورتحساب ماهانه و اعلام به اداره کل اوراق بهادار
 12- کنترل و رسیدگی درخواستهای ارائه شده توسط دستگاههای اجرایی جهت
اوراق بهادار
13- نظارت بر اجرای صحیح قانون نحوه استفاده از اتومبیلهای دولتی و
فروش اتومبیلهای زائد بر مصوب سال1358 شورای انقلاب اسلامی و آیین نامه اجرایی توسط دستگاههای اجرایی دولت
14- رسیدگی و کنترل درخواستهای ارائه شده توسط دستگاههای
اجرایی دولت جهت مجوز خرید خودرو
15- برگزار ی کمیسیون ماده 2 و صدور مجوز خرید و
فروش انتقال خودرو جهت دستگاههای اجرایی دولت 16- نظارت و رسیدگی و همچنین صدورمجوز جهت شماره گذاری خودروهای دولتی
17- صدور اسناد فروش جهت اشخاص برنده مزایده
خودروهای دولتی
18- تمرکز اسناد اموال غیر منقول در خزانه اسناد
مالکیت
 
 
فايلها
فرم+صورت+وضعيت+اوراق+بهادار.doc 42.496 KB
فرم+گردش+اوراق+بهادار.doc 32.256 KB
مراحل+انجام+کار+واحد+اموال+و+اوراق+بهادار+و+اتومبيلهاي+دولتي.doc 178.176 KB
نمودار+گردش+کار+فرآيند+اوراق+بهادار.doc 102.4 KB
 
امتیاز دهی
 
 

کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^