نام زیرپورتال :چهار محال بختیاری
سه‌شنبه 18 بهمن 1390 ______________ابلاغ تخصیص و صدور دعوتنامه____________
ابلاغ تخصیص و صدور برگه
 
دستگاه ارائه دهنده خدمت : وزارت امور اقتصاد و دارایی
 
شرکت ارائه دهنده خدمت :  اداره کل امور اقتصادی ودارایی استان چهارمحال و بختیاری
 
تعریف خدمت : تخصیص های جاری و عمرانی دستگاههای اجرایی و شهرداریها بررسی و پس از اطمینان از صحت آنها نامه ابلاغ نوشته شده و پس از امضای معاون نظارت مالی و ثبت دبیرخانه به دستگاه اجرایی ابلاغ می شود.
 
سایر دستگاههای مرتبط در جهت انجام خدمت : دستگاههای اجرایی که از بودجه های جاری و عمرانی دولت استفاده می کنند و شهرداریهایی که از بودجه عمرانی دولت استفاده میکنند.
 
قوانین و مقررات مرتبط با خدمت : بخشنامه های صادره اداره کل اموراقتصادی و دارایی
 
زمان میانگین برای سرویس : 15 تا 20 دقیقه
 
هزینه های مربوط به انجام خدمت : رایگان
 
مدارک مورد نیاز برای انجام خدمت : فرم های تخصیص جاری و عمرانی از معاونت برنامه ریزی استانداری
 
نحوه دسترسی به خدمت : مراجعه حضوری
 
آدرس محل مراجعه : شهرکرد- بلوار طالقانی- مجتمع ادارات- اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان
تلفن: 32244007 -038  

  آدرس وب سایت: 
http://cb.mefa.ir

  پست الکترونیک:
daraee.shahrekord@chmail.ir
 
مراحل انجام کار:
1-
دریافت فرم تخصیص اعتبارات جاری و عمرانی دستگاههای اجرایی از استانداری
2- ثبت
تخصیص های مذکور درنرم افزار کامپیوتر یا دفتر تخصیص خزانه معین
3- ارسال تخصیص های
مذکور به واحد های مربوطه ( جاری و عمرانی)خزانه معین
4- کنترل تخصیص های مربوطه
توسط واحدهای اعتبارات جاری و عمرانی
5- کنترل مجدد تخصیص و نوشتن نامه ابلاغ
6-
امضا نامه ابلاغ تخصیص توسط معاونت هزینه یا رئیس قسمت خزانه یا معاونین قسمت خزانه
 -7 ثبت و شماره نامه ابلاغ تخصیص توسط دبیرخانه
8- تفکیک تخصیص ها
9- ارسال تخصیص
های مذکور برای دستگاههای اجرایی و ذیحسابی ها و واحدهای مربوطه در خزانه معین
 
 
فايلها
نمودار+گردش+کار+ابلاغ+و+صدور+برگه.doc 28.16 KB
فرم+ابلاغ+تخصيص.doc 25.088 KB
مراحل+انجام+کار+واحد+ابلاغ+تخصيص+خزانه.doc 83.968 KB
ابلاغ تخصيص و صدور برگه.doc 27.136 KB
 
امتیاز دهی
 
 

کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^