پیوندها

تصویبنامه ها و بخشنامه های سال 89
______________________________________اسفند1389______________________________________
فايلها
200-36693.tif 7/19 MB بخشنامه ماليات بر درآمد ورزشكاران و مربيان امور ورزشي حرفه اي و غير حرفه اي
200-37030.tif 5/44 MB
22-37025.tif 5/32 MB آيين نامه اجرايي ماده 27 قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در قبال شخص ثالث
315170.tif 53/119 KB اصلاح مصوب ماموريت روزانه
46056-300646.tif 70/43 KB نرخ معرفه خدمات آزمايشگاهي موسسه استاندارد
54-3191.tif 36/534 KB اصلاحاتي در كاربرد بخشنامه هاي تعرفه حق الزحمه مهتدسان مشاور بر مبناي درصدي از برآورد اجراي كار(1/12/1389)
88-12370.tif 181/58 KB بخشنامه احكام مالياتي قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي
______________________________________بهمن1389______________________________________
فايلها
19533.tif 47/957 KB عوارض آلايندگي پالايشگاهها (تبصره 1 ماده 38 قانون ماليات بر ارزش افزوده)
200-32406.tif 56/409 KB مقررات تبصره يك ماده 132 قانون مالياتهاي مستقيم
254625.tif 68/933 KB تصويبنامه شماره254625 مورخ10/11/89 با عنوان سود ابرازي شركتهاي واگذار شده دولتي
258897.tif 108/93 KB تصوبنامه  با عنوان نرخ صدور گواهي با تاريخ 16/11/89
ن45464ت-169070.tif 245/973 KB تصميم نامه در خصوص اعلام موجودي كالا
______________________________________ديماه 1389______________________________________

فايلها
200-30214.tif 669/677 KB احكام مالياتي قانون حمايت از شركتها(بخشنامه)
200-55919.tif 55/003 KB تطبيق احكام مستخدمين جديد(بخشنامه)
______________________________________آذر1389___________________________________________ فايلها
172412.tif 1/16 MB آئين نامه ساماندهي و توسعه رسانه ها و فعاليتهاي فرهنگي ديجيتال
199750.tif 113/038 KB پرداخت تسهيلات به خودرو هاي عمومي
200-26287.pdf 9/81 MB اصلاحيه قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3/13/12/66
200-27246.tif 221/554 KB تسري مفاد بند 5 بخشنامه شماره 11485مورخ5/7/89
204574.tif 215/164 KB
204578.tif 573/825 KB در خصوص پوشش بيمه اي 20 قلم دارو
2-169-1430.tif 151/897 KB وجاهت كسر كسور بازنشستگي از مزاياي غير مستقيم
______________________________________آبانماه 1389______________________________________
فايلها
1309-12-22951.tif 39/451 KB حق بيمه زوجين
13696.tif 137/23 KB نحوه محاسبه ماليات و عوارض ارزش افزوده ارائه خدمات آب
171418.tif 202/545 KB قانون الحاق يك تبصره به ماده 106 قانون مديريت خدمات كشوري
183584.tif 100/753 KB در خصوص اصلاح آيين نامه اجرايي رسيدگي به تخلفات اداري
187447.tif 65/066 KB در خصوص استفاده از خدمات تخصصي حسابداران به عنوان كارشناس رسمي
200-25165.tif 869/49 KB درخصوص مقررات ماده 259 قانون مالياتهاي مستقيم
200-41722.tif 463/566 KB در خصوص فوق العاده مناطق كمتر توسعه يافته
200-43512.tif 252/588 KB دستورالعمل نحوه پرداخت فوق العاده كارايي
210-24687.tif 1/85 MB بخشنامه لازم الاجرا شدن قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالياتهاي بر درامد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت قطر از تاريخ 30/6/1389
ب-ه51920.tif 56/127 KB در خصوص واگذاري طرح هاي تملك سرمابه اي به سرمايه گذاران
ب-ه51940.tif 75/538 KB در خصوص آيين نامه اجرايي ماده 7 قانون هدفمند كردن يارانه ها
ه45432-169874.tif 84/65 KB
______________________________________مهرماه 1389______________________________________ فايلها
147237.tif 2/83 MB اصلاح قانون تشكيلات وظايف و انتخاب شوراها
147238.tif 231/902 KB درخصوص الحاق يك تبصره به ماده 964قانون مدني اصلاحي87
167028.tif 149/831 KB
168467.tif 98/437 KB اصلاح آيين ماه بيمه روستاييان
1747239.tif 2/49 MB قانون برقراري بازماندگان مهاجران
206-35267.tif 1/54 MB تصويبنامه در خصوص رقابتهاي فضايي
21289.tif 126/749 KB صورتجلسه نحوه پرداخت صورت وضعيت پروژه هاي عمراني
21323.tif 200/134 KB در خصوص پرداخت حق جذب و مرخصي مناطق محروم
ن45464ت-169070.tif 245/973 KB تصميم نامه در خصوص اعلام موجودي كالا
_____________________________________شهريور 1389______________________________________ فايلها
100-47707.tif 810/691 KB دستورالعمل نحوه درخواست تجديد نظر در نرخ پيمانها
139222.tif 1/07 MB در خصوص مديريت مصرف سوخت
______________________________________مردادماه1389______________________________________
فايلها
110009.tif 359/123 KB در خصوص تصويب نامه شماره 18725/ت 38876
112125.tif 153/544 KB درخصوص تصويبنامه شماره 44440/ت5409
2-169-911.tif 151/897 KB درخصوص نامه شماره 40200-35مورخ 3/5/1389
26429.tif 175/282 KB در خصوص تركيب اعضا و وظايف شبكه تحول اداري
92482.tif 56/93 KB درخصوص معرفي نماينده وزارت امور اقتصادي و دارايي
93926.tif 81/754 KB درخصوص سوالات و ابهانات ذيحسابان
______________________________________تيرماه 1389______________________________________
فايلها
44770-77683.tif 287/967 KB آيين نامه اجرايي مواد 84و86و87و90و91و93 قانون مديريت  خدمات كشوري
87544.tif 1/03 MB آيين نامه اجرايي ماده واحده قانون اصلاح ملاده 56
______________________________________خردادماه 1389______________________________________
فايلها
30-12117.tif 344/63 KB دريافت قانون اصلاح تنظيم خانواده
______________________________________ارديبهشت1389______________________________________

فايلها
100-6405.tif 1/14 MB بخشنامه انعقاد پيمان اجراي كارهاي ساختماني به صورت سر جمع
21685.tif 712/256 KB در خصوص بودجه سال 89 كل كشوردر حضور حوزه وزارت اموراقتصادي و دارايي
43040-42052.tif 105/425 KB آيين نامه اجرايي مواد 3 و 5 قانون بيمه هاي اجتماعي كارگران ساختماني
44520-28610.tif 118/903 KB آيين نامه اجرايي ماده 7 قانون هدفمند كردن يارانه ها
______________________________________فروردين 1389______________________________________
فايلها
12566.tif 6/67 MB رهنمود حسابداري وجوه اداره شده -موضوع ماده 128 قانون محاسبات عمومي
بيشتر
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^