پیوندها

نشانی و تلفن مدیران

عنوان

تلفن مستقیم

تلفن داخلی

نمابر

دفتر نماینده وزیر و مدیرکل

038-322222010

203

32222345

معاونت نظارت مالی و رییس خزانه معین استان

32226616

263

32229286

اداره حراست

32262359

404

32262359

رئیس خزانه

32223014

230

-

معاون خزانه

32244471

231

-

اداره اموال و اوراق بهادار

32244972

251

-

ذیحسابی

32262488

215

-

معاونت پشتیبانی

32222025

402

-

معاونت اقتصادی

32244009

202

-

گروه فناوری اطلاعات

32252909

226

-

تلفنخانه

038-32244007,038-32244008

-


نشانی : شهرکرد - بلوار آیت الله طالقانی -مجتمع ادارات - جنب فرمانداری

اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان چهارمحال و بختیاری

کد پستی : 8817653117  

صندوق پست صوتی : 1421-312

پست الکترونیک :ostanha0381@mefa.gov.ir

 

کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^