پیوندها

تصویبنامه ها و بخشنامه های سال 88
_____________________________________شهريور 1388_____________________________________
فايلها
100-20509.tif 276/64 KB ضوابط اجرايي كارهاي اماني در طرح هاي تملك داراييهاي سرمايه اي استاني
______________________________________اسفندماه 1388______________________________________
فايلها
18-28640.tif 84/558 KB اهداف گزارشگري مالي
______________________________________بهمن ماه 1388______________________________________
فايلها
18-28640.tif 84/558 KB اهداف گزارشگري مالي
216454.tif 121/587 KB آيين نامه چگونگي اداره صندوق تامين خسارتهاي بدني
219788.tif 100/548 KB  اصلاح قانون بودجه سال 1388
222169.tif 20/665 KB تصويبنامه در خصوص بهاي خدمات پست
______________________________________ديماه 1388______________________________________
فايلها
193542.tif 2/06 MB آيين نامه خريد خدمات مشاوره
257-54565.tif 78/349 KB  قانون هدفمند كردن يارانه ها
______________________________________ آذرماه 1388 ______________________________________
فايلها
20-22-90866.tif 93/708 KB دريافت 15رسته بهاي واحد پايه
بيشتر
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^